Tin Tức Phế Liệu

banner

Loại Phế Liệu

Mẫu phiếu thu tiền mặt mới nhất

5/5 - (1 vote)

Mẫu phiếu thu tiền là một trong những mẫu phiếu được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc thường ngày của không chỉ của riêng nhân viên kế toán. Mặc dù nó rất quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết chọn lựa mẫu phiếu nào cho phù hợp. Tất cả các mẫu phiết thu tiền mặt mới nhất được giới thiệu dưới đây theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 132/2018/TT-BTC, Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính phù hợp cho tất cả các loại doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ.

Mẫu phiếu thu tiền mặt là gì?

Phiếu thu tiền mặt là chứng từ thu tiền khi phát sinh một nghiệp vụ nào đó liên quan đến tiền mặt. Phiếu thu cũng là một dạng hóa đơn dùng để thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền mặt đó.

Cũng có thể hiểu phiếu thu là một chứng từ hợp pháp được dùng để ký nhận là đã có thanh toán cho bên nhà cung cấp. Vì vậy, phiếu thu tiền mặt chỉ là thể hiện quá trình giao dịch, sau đó phải có hoá đơn tài chính đính kèm theo. Phiếu thu chỉ là một hình thức giúp cho cả hai bên hiểu rằng là mình đã thanh toán và bên khách hàng đã trả tiền.

Phiếu thu tiền mặt theo quyết định 48

mẫu phiếu thu tiền quyết định 48

Phiếu thu tiền mặt theo thông tư 107

mẫu phiếu thu tiền thông tư 107

Phiếu thu tiền mặt theo thông tư 133

Phiếu thu tiền mặt theo thông tư 132

Phiếu thu tiền mặt theo thông tư 132

Phiếu thu tiền mặt theo thông tư 132

Phiếu thu tiền mặt theo thông tư 200

Phiếu thu tiền mặt theo thông tư 200

Hướng dẫn cơ bản ghi Phiếu thu tiền mặt 

  • Khi lập phiếu thu phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.
  • Dòng “Địa chỉ”: Ghi rõ địa chỉ người nộp tiền.
  • Dòng “Số tiền”: Ghi đúng số tiền thu.
  • Dòng “Bằng chữ”: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền thu.
  • Dòng “Họ và tên người nộp tiền”: Ghi rõ họ tên người nộp tiền.
  • Dòng “Lý do thu”: Ghi rõ nội dung nộp tiền: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm; thu tiền tạm ứng còn thừa…
  • Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo (ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).

Tóm lại vấn đề “Mẫu phiếu thu tiền mặt mới nhất”

Phiếu thu tiền mặt được lập để nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế nhập quỹ và dùng để làm căn cứ để thủ quỹ nhập quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. Hay nói cách khác, phiếu thu tiền là chứng từ kế toán tiền mặt được kế toán lập khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ bằng tiền mặt.


5/5 - (1 vote)

Thông tin khác

Tin Tức