Trẻ em chơi trên đỉnh một "núi" chất thải ở Dhaka, Bangladesh.

Tin Tức